Dijous, 14 de març de 2024

Capó reial Plegadis falcinellus
Morito Común – Glossy Ibis – Ibis falcinelle

Aiguamolls de l’Empordà. 581 exs. als estanys del Matà (Raimond Riera, Jordi Martí-Aledo) (N).


Bec d’alenaRecurvirostra avosetta
Avoceta Común – Pied Avocet – Avocette élégante

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. als estanys del Matà (Marga Esparch, Raimond Riera, Jordi Martí-Aledo).


Pela-roques Tichodroma muraria
Treparriscos – Wallcreeper – Tichodrome échelette

L’Albera. 1 ex. a Espolla (Gerard Carrion, a Ornitho.cat).


Comments are closed.