Dijous, 14 de març de 2019

Capó reial Plegadis falcinellus
Morito Común – Glossy Ibis – Ibis falcinelle

Aiguamolls de l’Empordà. 109 exs. als estanys del Matà (Albert Burgas, a Ornitho.cat) (N).


Mosquiter de passa Phylloscopus trochilus
Mosquitero Musical – Willow Warbler – Pouillot fitis

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. capturat per l’anellament al sector del Barracot (Àlex Fonollosa – Equip Piccole Isole 2019). 1a citació prenupcial (F).


Boscarla dels joncs Acrocephalus schoenobaenus
Carricerín Común – Sedge Warbler – Phragmite des joncs

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. capturat per l’anellament al sector del Barracot (Àlex Fonollosa – Equip Piccole Isole 2019). 1a citació prenupcial (F).


Comments are closed.