Dijous, 13 d’abril de 2017

Àguila pescadora Pandion haliaetus
Águila Pescadora – Osprey – Balbuzard pêcheur

Cap de Creus. 1 ex. a Cadaqués (Ponç Feliu, a Ornitho.cat).


Polla pintada Porzana porzana
Polluela Pintoja – Spotted Crake – Marouette ponctuée

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. a l’estany de Vilaüt (Bob McMillan; Peter Roth, a Ornitho.cat).

© Bob McMillan

Becadell sord Lymnocryptes minimus
Agachadiza Chica – Jack Snipe – Bécassine sourde

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. a la llacuna de la Devesa (Albert Burgas).


Tórtora Streptopelia turtur
Tórtola Europea – Eurasian Turtle Dove – Tourturelle des bois

Cap de Creus. 1 ex. a Mas Puignau, el Port de la Selva (Ponç Feliu, a Ornitho.cat). 1a citació prenupcial (F).

Montgrí. 1 ex. (Albert Burgas). 1a citació prenupcial (F).


Comments are closed.