Dijous, 12 d’octubre de 2017

Àguila pescadora Pandion haliaetus
Águila Pescadora – Osprey – Balbuzard pêcheur

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. als Tres Ponts (Albert Alonso, a Ornitho.cat).


Becadell sord Lymnocryptes minimus
Agachadiza Chica – Jack Snipe – Bécassine sourde

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. a Castelló d’Empúries (Raül Calderón, a Ornitho.cat). 1a citació postnupcial (F).


Comments are closed.