Dijous, 12 de març de 2020

Capó reial Plegadis falcinellus
Morito Común – Glossy Ibis – Ibis falcinelle

Aiguamolls de l’Empordà. 374 exs. als estanys del Matà (Jordi Martí-Aledo) (N).


Comments are closed.