Dijous, 10 d’agost de 2017

Àguila pescadora – Pandion haliaetus
Águila Pescadora – Osprey – Balbuzard pêcheur

Aiguamolls de l’Empordà. 1 mascle adult a Mornau (Àlex Ollé). 1a citació postnupcial (F).


Garsa de mar Haematopus ostralegus
Ostrero Euroasiático – Eurasian Oystercatcher – Huîtrier pie

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. a l’estany d’en Pericus (Jordi Martí).


Comments are closed.