Divendres, 25 d’octubre de 2019

Àguila pescadora Pandion haliaetus
Águila Pescadora – Osprey – Balbuzard pêcheur

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. de 1er any als Fangassos – rec Sirvent (Àlex Ollé).

 


Comments are closed.