Dissabte, 20 de juliol de 2019

Capó reial Plegadis falcinellus
Morito Común – Glossy Ibis – Ibis falcinelle

Aiguamolls de l’Empordà. Aprox. 100 exs. a l’estany del Cortalet (Rajen Ayerra, a Ornitho.cat ) (N).


Becplaner Platalea leucorodia
Espátula Común – Eurasian Spoonbill – Spatule blanche

Aiguamolls de l’Empordà. 3 exs. a l’estany del Cortalet (Jordi Martí-Aledo).


Polla blava Porphyrio porphyrio
Calamón Común – Purple Swamphen – Talève sultane

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. al cassot de la Bomba (Jean-Michel Longépé).


Bec d’alenaRecurvirostra avosetta
Avoceta Común – Pied Avocet – Avocette élégante

Aiguamolls de l’Empordà. 2 exs. a l’estany del Cortalet (Jordi Martí-Aledo).


Territ de Temminck Calidris temminckii
Correlimos de Temminck – Temminck’s Stint – Bécasseau de Temminck

Aiguamolls de l’Empordà. 5 exs. a l’estany del Cortalet (Jordi Martí-Aledo). 


Territ menut Calidris minuta
Correlimos Menudo – Little Stint – Bécasseau minute

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. a l’estany del Cortalet (Jordi Martí-Aledo). 1a citació postnupcial (F).


Comments are closed.