En els dies vinents es realitzarà el cens oficial d’ocells aquàtics hivernants al nostre parc natural. Malgrat tot, per a algunes de les espècies més representatives ja disposem de força informació. Així, podem dir que en aquests moments hi ha al voltant de 320 oques vulgars, 24 corriols camanegres, 23 becuts o 350 territs variants. A la badia de Roses hi ha una presència nombrosa de baldriga mediterrània, degut, probablement, a una entrada important de peix blau. En més petit nombre es deixen veure també la baldriga balear, el mascarell, el xatrac becllarg i la calàbria agulla. Com a fet més noticiable, però, cal destacar les observacions de dos cabussons orelluts i d’una calàbria petita. Els estanys del Matà continuen essent un dels punts més interessants per a l’observació d’ocells. A banda d’algunes de les espècies ja esmentades, hi trobem ànecs blancs, fredelugues, daurades grosses, becadells comuns, xivites, cotxes blaves i grassets de muntanya, entre d’altres. Cal estar amatents, igualment, davant la presència de l’escadusser becadell sord. De passada, podem fer una vista al proper observatori del Bruel, on hi veurem el cabussó emplomallat, els morells cap-roig i de plomall i, amb una mica de sort, algun bitó. Al capvespre, als tamarius del davant s’hi ajoquen cap a 180 corbs marins grossos. A la depuradora d’Empuriabrava i a l’estany Europa hi havia fins fa ben poc un territ de Temminck -el primer citat a l’hivern a les comarques gironines-, però ara fa uns dies que no es veu. A la mateixa depuradora hi ha tres cignes vulgars, alguns flamencs juvenils, cabussets, quatre xivitones i algunes cueretes torrenteres. Els arrossars de la Gallinera es troben ben secs, però encara es fa evident la presència de petits estols de fredelugues i daurades grosses. Al marges dels camins hi ha esbarts nombrosos els pardals -comú i xarrec- pinsans comuns i repicatalons, i al mig dels camps s’observa, en ocasions, l’esmerla. Acabem recomanant una vista a l’estany del Cortalet, on els ànecs es fan nombrosos i on sempre hi podem trobar alguna petita sorpresa.Comments are closed.